Extendiz Business Support

 Voor advies en begeleiding bij financiële (her)structureringen, reorganisatie- en investeringsvraagstukken. Het voor u opstellen van ondernemingsplan/bedrijfsplan of reorganisatieplan en aanvragen van bedrijfsleningen en kredieten. Rente-advies bij uw bedrijfslening en krediet. Begeleiding in bijzonder beheer situaties, schulden en faillissement. Verbetertrajecten ten aanzien van de organisatie en winstoptimalisatie, beperken en voorkomen van verlies. Begeleiding en communicatie bij bancaire trajecten en herstellen machtsbalans richting banken of andere externe financiers.

Coaching, begeleiding en sparringpartner die waarde toevoegt aan u en uw bedrijf.

U schakelt ons in om eerlijke feedback te krijgen. Om begeleiding bij bancaire- en bedrijfskundige issues. En om praktische en uitvoerbare oplossingen te krijgen.

Wilt u weten wat Extendiz Business Support voor uw onderneming kan betekenen? Meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?

Neem direct contact met ons op

Wat we voor u kunnen betekenen

icon-strategisch

Strategisch advies

Bij bedrijven draait het altijd om het waarborgen van het bestaansrecht en daarmee de continuïteit van de onderneming. Wij adviseren en begeleiden een breed scala aan ondernemingen die ieder met hun eigen kenmerkende uitdagingen te maken hebben. Denk hierbij aan opstart-, groei-, krimp- en stakings-en overdrachtsvraagstukken. Voorbereid zijn op de toekomst door met verschillende scenario’s rekening te houden, is altijd het uitgangspunt.

icon-organisatorisch

Organisatieadvies

De organisatie moet voldoende toegerust en ingericht zijn op de omvang, kenmerken en levensfase van de onderneming. De interne organisatie en de administratieve organisatie moeten zorgen voor optimale, processen, planning, bezetting, en informatievoorziening. Het is onze opdracht om de organisatiestructuur en processen optimaal uitgebalanceerd te krijgen en af te stemmen op de voorkomende (externe) aansprakelijkheden. De onderneming moet voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op (snel) veranderende situaties.

icon-financieel

Financieel advies

Kapitaal is van essentieel belang om te kunnen ondernemen. Extendiz Business Support ondersteunt bij de optimalisatie van de financieringsstructuur. Denk aan optimaliseren van de verhouding eigen vermogen tot vreemd- en risicodragend vermogen, crowdfunding en bancaire leningen en kredieten. Wij bieden financieel maatwerk; afstemming van de financieringsbronnen, funding en af te geven zekerheden. Daarnaast maken wij berekeningen van de rente- en aflossingscapaciteit van de onderneming en geven wij advies op gebied van rente en diverse overige financieringsbronnen. Ons advies is onafhankelijk, begrijpelijk en met het oog op de toekomst.

De praktijk

Zo kunt u ons bereiken