Extendiz Business Support

 Extendiz Business Support adviseert en begeleidt bedrijven en organisaties bij vraagstukken op organisatorisch, strategisch en financieel niveau. Presteert uw bedrijf optimaal? Is het in staat zichzelf continu te verbeteren? Wilt u uw strategie aanpakken om uw bedrijfsresultaten naar een hoger plan te tillen? Is de sturing op de financiën op orde? Of bent u op zoek naar alternatieve financieringsvormen? Of het nu gaat om het herijken van uw bedrijfsstrategie, het optimaliseren van interne processen of financieel maatwerk, Extendiz voegt als coach, begeleider en sparringpartner waarde toe aan uw onderneming.

U schakelt ons in om eerlijke feedback te krijgen. Om begeleiding bij bancaire en bedrijfskundige issues. En om praktische en uitvoerbare oplossingen te krijgen.

Wilt u weten wat Extendiz Business Support voor uw onderneming kan betekenen? Meer informatie ontvangen? Of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?

Neem direct contact met ons op

Wat we voor u kunnen betekenen

icon-strategie

Strategisch advies

Bij bedrijven draait het altijd om het waarborgen van het bestaansrecht en daarmee de continuïteit van de onderneming. Wij adviseren en begeleiden een breed scala aan ondernemingen die ieder met hun eigen kenmerkende uitdagingen te maken hebben. Denk hierbij aan opstart-, groei-, krimp- en stakings-en overdrachtsvraagstukken. Voorbereid zijn op de toekomst door met verschillende scenario’s rekening te houden, is altijd het uitgangspunt.

icon-organisatie

Organisatieadvies

Een organisatie moet voldoende toegerust en ingericht zijn op de omvang, kenmerken en levensfase van de onderneming. Een goede interne en administratieve organisatie zorgen voor optimale processen, planning, bezetting en informatievoorziening. Het is onze opdracht om de organisatiestructuur en processen optimaal uitgebalanceerd te krijgen en af te stemmen op de voorkomende (externe) aansprakelijkheden. En de onderneming voldoende flexibel te maken om in te kunnen spelen op (snel) veranderende situaties.

icon-strategiekopie

Financieel advies

Kapitaal is van essentieel belang om te kunnen ondernemen. Extendiz ondersteunt bij de optimalisatie van de financieringsstructuur. Denk aan het optimaliseren van de verhouding eigen vermogen tot vreemd- en risicodragend vermogen, crowdfunding en bancaire leningen en kredieten. Wij bieden financieel maatwerk; afstemming van de financieringsbronnen, funding en af te geven zekerheden. Ons advies is onafhankelijk, begrijpelijk en met het oog op de toekomst.

Richting en resultaat

Zo kunt u ons bereiken